Návrh VZN č. ....../2017 o umiestňovaní volebných plagátov

Dátum zverejnenia: 
11.07.2017

Obec Lipovec zverejňuje Návrh VZN č. ....../2017 k  pripomienkovaniu v zmysle § 6, ods. (4) zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov

Najnovšie foto

Aktuálne počasie