OU ZA, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA trasy Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec,Vrútky_Martin mimo cestného telesa I/18

Dátum zverejnenia: 
23.10.2018

 

 

 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

zaslal správu o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania navrhovanej činnosti : 

"Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18"

k začatiu správneho konania  k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie EIA

Správa o hodnotení je  prístupná okrem uvedenej adresy v sprievodnom liste aj na Obecnom úrade v Lipovci ktorý tvorí prílohu k tomuto oznamu. 

Do správy je možné nahliadnuť v úradných hodinách obecného úradu v Lipovci

 

Najnovšie foto

Aktuálne počasie