OU ZA, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA trasy Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec,Vrútky_Martin mimo cestného telesa I/18

Dátum zverejnenia: 
23.10.2018

 

 

 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

zaslal správu o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania navrhovanej činnosti : 

"Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18"

k začatiu správneho konania  k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie EIA

Správa o hodnotení je  prístupná okrem uvedenej adresy v sprievodnom liste aj na Obecnom úrade v Lipovci ktorý tvorí prílohu k tomuto oznamu. 

Do správy je možné nahliadnuť v úradných hodinách obecného úradu v Lipovci

 

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie