Oznámenie o strategickom dokumente – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Vrútky pre roky 2024-2030

Dátum zverejnenia: 08.12.2023