Oznámenie o strategickom dokumente „SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja

Dátum zverejnenia: 25.01.2022