Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním

Dátum zverejnenia: 26.08.2022