Oznámenie o začatí konania a úmysle vydať rozhodnutie vo veci určenia lesného celku „Turany Jánošíkovo“

Dátum zverejnenia: 20.12.2023