Oznámenie o začatí konania o predĺžení termínu platnosti územného rozhodnutia na stavbu “ Revitalizácia pešej zóny, Ul. 1. Čsl. brigády Vrútky, II. časť.“

Dátum zverejnenia: 08.10.2020