Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením : Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala

Dátum zverejnenia: 18.02.2022