Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“

Dátum zverejnenia: 17.08.2023