Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok 2019

Dátum zverejnenia: 10.01.2019