Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na 1. polrok 2024

Dátum zverejnenia: 25.01.2024