Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lipovec, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2022

Dátum zverejnenia: 09.12.2022