Pozvánka za zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8.6.2023

Dátum zverejnenia: 01.06.2023