Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o povolení zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“

Dátum zverejnenia: 09.12.2022