Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR o povolení zmeny stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“ , stavebný objekt: 401-12 Vetranie, vetracia šachta a vetracie kanále

Dátum zverejnenia: 22.03.2022