Rozhodnutie – strategický dokument Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Martin

Dátum zverejnenia: 07.06.2023