Rozpočet Obce Lipovec na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

Dátum zverejnenia: 16.12.2021