Rozpočet Obce Lipovec na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Dátum zverejnenia: 15.12.2022