Schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023

Dátum zverejnenia: 12.06.2023