Účasť poslancov na zasadnutí obecných zastupiteľstiev v I. polroku roku 2018

Dátum zverejnenia: 02.07.2018