Účasť poslancov na zasadnutí obecných zastupiteľstiev v roku 2017

Dátum zverejnenia: 28.12.2017