UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Dátum zverejnenia: 02.11.2022