Uznesenia z 46. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.10.2018

Dátum zverejnenia: 14.11.2018