Verejná vyhláška – výzva

Výzva na výrub drevín pod elektrickými vedeniami sústavy 22kV

Dátum zverejnenia: 20.12.2023