Voľba hlavného kontrolóra obce Lipovec – vyhlásenie

Dátum zverejnenia: 01.02.2018