Vybudovanie kamerového systému v obci Lipovec – výzva na predkladanie ponúk

Dátum zverejnenia: 18.01.2016