Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obec Lipovec hľadá Hlavného kontrolóra obce. Podmienky prihlásenia sú v prílohe. Vaše žiadosti spolu s prílohami posielajte do 8.3.2023

Dátum zverejnenia: 09.02.2023