Výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 (ŽP 6-01, moduly 265 a 100435 )

Dátum zverejnenia: 29.05.2023