Výzva na predkladanie ponúk "Požiarna zbrojnica I. etapa"

Dátum zverejnenia: 
25.02.2019

 

 

 

 

 

Názov zákazky:                      „Požiarna zbrojnica I. etapa - Lipovec“

Realizovaná v :                        elektronickom nástroji EVOSERVIS verzia 1. 0 (ďalej len EN EVOSERVIS)

Evidovaná v:                           EN EVOSERVIS  pod ID číslom  6532403905

Prístup k podkladom:               na  webovej adresewww.evoservis.sk/jktina/  alebo www.evoservis.sk

 

Zadanie a  prílohy potrebné na vypracovanie ponuky sú k prevzatiu dostupné  v EN EVOSERVIS pri zákaze evidovanej pod ID číslom  6532403905.

 

Doplňujúce informácie:

  1. Neregistrovaný  záujemca/uchádzač v EN  EVOSERVIS  vyplní registračný formulár na webovej adrese www.evoservis.sk/jktina/  alebo  www.evoservis.sk. Registrácia je bezplatná.
  2. Po vykonanej registrácii  budú záujemcovi/uchádzačovi zaslané prístupové údaje do systému EVOSERVIS (meno a heslo) na email uvedený v registrácií.
  3. Registrovaný uchádzač v EN EVOSERVIS sa neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové údaje, ktoré mu boli už doručené (vygenerované).
  4. Komunikácia   a  výmena   informácií   v procese  verejného obstarávania sa bude  uskutočňovať podľa § 20  ods. 1  zákona o VO  písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v slovenskom jazyku. Umožňuje sa komunikácia a výmena informácií aj v českom jazyku.
  5. Elektronický prostriedok na komunikáciu,  výmenu informácií vrátane doručovania   v procese verejného obstarávania je určený EN EVOSERVIS.
  6. Komunikácia, výmena   informácií vrátane doručovania medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom  bude  prebiehať výhradne prostredníctvom  komunikačného  rozhrania EN EVOSERVIS.

 

 

Najnovšie foto

Aktuálne počasie