VZN č. 2/2015 o trhovom poriadku na trhových miestach zriadených v obci Lipovec

VZN č. 2/2015 o trhovom poriadku na trhových miestach zriadených v obci Lipovec

Dátum zverejnenia: 18.02.2015