VZN č. 3/2009: O výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov

VZN č. 3/2009: O výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec – zrušený

Dátum zverejnenia: 15.12.2009