VZN č. 4/2015 o podmienkach držania psov na území obce Lipovec

VZN č. 4/2015 o podmienkach držania psov na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 15.09.2015