Zámer prevodu majetku obce Lipovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia: 
28.05.2018

Pripravujeme

Dátum podujatia:
29.06.2019

Najnovšie foto

Aktuálne počasie