Zámer prevodu majetku obce Lipovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia: 
28.05.2018

Najnovšie foto

Aktuálne počasie