Zápisnica a prijaté uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipovec, konaného dňa 19.9.2023.

Dátum zverejnenia: 03.10.2023