Zápisnica a prijaté uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipovec, konaného dňa 26.10.2023

Dátum zverejnenia: 06.11.2023