Zápisnica a prijaté uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23.11.2023

Dátum zverejnenia: 01.12.2023