Zápisnica a prijaté uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipovec, konaného dňa 14.12.2023

Dátum zverejnenia: 22.12.2023