Zápisnica a prijaté uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipovec, konaného dňa 14.12.2022

Dátum zverejnenia: 19.12.2022