Zápisnica a prijaté uznesenia zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipovec, konaného dňa 30.4.2024.

Dátum zverejnenia: 07.05.2024