Zápisnica a prijaté uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lipovec konaného dňa 15.4.2023

Dátum zverejnenia: 20.04.2023