Zápisnica a prijaté uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipovec, konaného dňa 08.06.2023

Dátum zverejnenia: 16.06.2023