Zápisnica a uznesenia prijaté na 29. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Lipovec, konaného dňa 9.2.2022

Dátum zverejnenia: 16.02.2022