Zápisnica a uznesenia z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipovec, ktoré sa konalo dňa 25.01.2024

Dátum zverejnenia: 05.02.2024