Zápisnica a uznesenia z 16. riadneho zasadnutia OcZ zo dňa 11.11.2020

Dátum zverejnenia: 04.12.2020