Zápisnica a uznesenia z 23. riadneho zasadnutia OcZ Lipovec, zo dňa 30.06.2021

Dátum zverejnenia: 23.07.2021