Zápisnica a prijaté uznesenia z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipovec, ktoré sa konalo dňa 07.09.2023

Dátum zverejnenia: 18.09.2023