Zápisnica z 31. zasadnutia OcZ obce Lipovec , konaného dňa 18.5.2022 a prijaté uznesenia z 31. zasadnutia OcZ

Dátum zverejnenia: 28.05.2022