Záverečný účet obce Lipovec za rok 2021 Návrh

Dátum zverejnenia: 30.05.2022