Zverejnenie zámeru na predaj hnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru predaja hnuteľného majetku obce Lipovec……

Dátum zverejnenia: 29.12.2015