Zmluva o dielo LIP/2020/00036-001235 A.L.T. Group, a.s. Bratislava, Oprava terasy a prístavba MŠ v obci Lipovec

Dátum zverejnenia: 04.07.2020